Open Obeya - Ett kravlaboratorium

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 054 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram ett projektrumsbaserat arbetssätt. De nya arbetssätten kan tillämpas inom ramen för ett projektrum eller liknade upplägg. De går även alldeles utmärkt att tillämpa under andra former varför projektrumsidén varit en möjlighet men inte en begränsning. Måluppfyllelsen är mycket god flera tydliga effekter hos deltagande företag. Vi har studerat lösningar för digitala projektrum och sammanfattat våra slutsatser. En demonstrator av digitalt projektrum kommer att finnas en tid efter projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har en starkt tillämpad karaktär men har också publicerats i vetenskapliga sammanhang. Detta är speciellt tydligt för metoden att införa Set-Based Design som utvecklats evolutionärt genom företagsbaserad forskning som sen publicerats vetenskapligt. Tre av projektets företag har tillämpat metoden med bestående resultat. Samma gäller för resultaten med kausalitetsdiagram och kurvor. Resultatspridning till produktionslyftet har varit direkt användbar och dessutom givit resultat som kunnat återföras till projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har sju arbetspaket. Måluppfyllelsen har varit störst i arbetspaket 2, 3, 4 och 7. Även arbetspaket 5 har haft god måluppfyllelse. Arbetspaket 1 har bidragit till datainsamling från processer som kartlagts. Företagens utmaningar har delvis angripits med metoden Design Research Methodology och interaktiv forskning där forskarna har växelverkat med studieobjekten. Teori från lean produktutveckling har kombinerats med annan känd teori om produktutveckling i nya kombinationer som testats. Observationer har gjorts av mer än en forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.