Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Diarienummer 2015-03866
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för Hälsa och välfärd
Bidrag från Vinnova 3 433 549 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06315-en

Syfte och mål

Syftet var att testa och utveckla produkter/idrottsredskap och tjänster/utbildning tillsammans med företag som gör det möjligt för en inkluderande undervisning i idrott och hälsa i skolan ur ett normkritiskt perspektiv. Att erhålla kunskap om vilka åtgärder som bidrar till ökat lärande för barn med och utan funktionsnedsättningar vid inkludering och ökar delaktigheten i skolan och samhället. Projektet har belyst hur ett normkritiskt perspektiv utmanar människan att tänka kring hur idrott och hälsa möjliggörs för alla och hur idrottsmaterial utformas så att alla kan vara med.

Resultat och förväntade effekter

Två produkter har färdigställts, Kids Sand Glove med en instruktionsfolder samt en Paralympisk bänk. Därtill har en prototyp Sportblock projekterats. Projektet har inneburit nya samarbeten mellan Företag-Högskola-Häsoteknikcentrum-Barn-Lärare-Kommun. Barnens egen roll i designprocessen har tydliggjorts och barn med och utan funktionsnedsättningar har varit delaktiga i projektet. Projektet har presenterats vid nationella och nordiska forskningskonferenser, där bl a det normkritiska perspektivet belystes utifrån skolämnet idrott och hälsa.

Upplägg och genomförande

Kids Sand Glove har testats i 3 grundskolor i Halmstad kommun bland barn med och utan funktionsnedsättningar i åldrarna 10-15 år. Forskarna har filmat, intervjuat och observerat barnen. Barnen gav utvecklingsförslag och olika perspektiv på inkludering. Barnens röster var betydelsefulla för att forskare och företagare skulle utveckla förmågan att tänka nytt. Idrottslärarna poängterade behovet av fortbildning och lämpligt utbildningsmaterial för ökad kunskap. Idrottsmaterialet bidrar till att anpassa idrottsundervisningen efter allas behov och förutsättningar.

Externa länkar

Länk till Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI), CVHI, Högskolan iHalmstad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.