Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Diarienummer 2015-03866
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för Hälsa och välfärd
Bidrag från Vinnova 3 433 549 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation genomförandeprojekt 2015

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera normkritiska idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättning tillsammans med företag genom samverkan med barn. Projektet avser att öka delaktigheten i skolan samtidigt som det stärker företagens konkurrensfördelar på en marknad som efterfrågar innovativa idrottsredskap för inkludering. Motiven för företagen handlar alltså både om att kunna samproducera produkter med hjälp av forskare och barn och att de har behov av att utveckla kunskaper för att nå nya marknader för sina produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att stärka området innovation och inkludering inom ramen för hälsa, välfärd och samhälle, vilket skapar dynamiska effekter såväl inom som utanför lärosätet. Projektet kommer att mynna ut i prototyper och nya sätt att använda utrustning för testning och utvärdering. Projektets effekter blir en förstärkt konkurrenskraft och en högre relevans på grund av integrerade normkritiska innovationsprocesser. Projektet kommer att bidra med en modell för hur produktutveckling kan göras utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Styrgruppen träffas kvartalsvis under de tre åren och dess syfte är att på ett kreativt sätt organisera och förena de olika delarna av projektet (samordna, kunskapsöverföring av resultat till forskning och näringsliv). Företagen kommer att bidra med prototyper eller nya sätt att använda befintliga verktyg för att testa på barn på grundval av ett normkritiskt tänkande. Kunskap om normkritik kommer också att överföras från forskare vid deltagande i internationella seminarier och konferenser till det kreativa arbetet med nya produkter.

Externa länkar

Webbsida för projekt ´Open norm critical innovation for relational inclusion´ (ONCIRI)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.