Open Innovation - Metoder, modeller och verktyg för Samarbete och Kommunikation

Diarienummer 2015-00718
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har systematiserat och paketerat valda erfarenheter och kunskaper från innovationsarbete från fem behovsägare (Johanneberg Science Park, Innovatum, Chalmers Styrkeområde Energi, Västra Götalandsregionen och Science Park Borås), tre tjänsteleverantörer (IMCG, Ecoplan och Trendie) och en forskargrupp i Västsverige (Chalmers/Teknikens Ekonomi och Org./Managing In Between) och därmed i praktiken gjort erfarenheterna och kunskaperna tillgängliga för betydligt fler aktörer på marknaden inom Open Innovation.

Resultat och förväntade effekter

Leveransen från projektet är tolv sex metoder/modeller/verktyg inom områdena Open Innovation Samarbete respektive Kommunikation. Behovsägarna stärks av effektiva metoder/modeller/verktyg och får ökad trovärdighet tack vare vetenskaplig bas och praktisk erfarenhet att peka på. Tjänsteutbudet ökar då leverantörerna utökar sina portföljer med paketerade metoder/modeller/verktyg, och får vetenskaplig grund och referenscase att hänvisa till. Sammantaget kan metoder/modeller/verktyg enklare och effektivare erbjudas och komma fler behovsägare tillgodo.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits med action learning metodik i form av en serie workshops vid vilka pilotversioner av modeller/metoder/verktyg för Samarbete och Kommunikation inom Open Innovation har produceras. Mellan workshoparna testades pilotversionerna i verkliga pågående Open Innovation sammanhang och förädlades i loopar till slutversioner baserat på de praktiska erfarenheterna. I branschen för innovationsledning har projektets resultat redan rönt stort intresse och fortsätter att spridas.

Externa länkar

Presentation av projektet. Möjlighet ladda ner slutrapporten (samma som bifogas i ´Övriga bilagor´).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.