Open Data Day aktiviteter i Sverige

Diarienummer 2014-00520
Koordinator West Coast Big Apps Ek. För.
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att sprida ordet om Open Data Day 2014 för att det skulle organiseras så många evenemang som möjligt på lokalnivå runtom Sverige. Utfallet blev att tio stycken aktiviteter organiserades och därmed blev Sverige ett av de länder som organiserade flest aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

De aktiviteterna som organiserades inkluderade flera diskussionsgrupper, en paneldebatt, släpp av data om hushållsavfall i Sundsvall samt Vinnovas lansering av PSIDatakollen.se Dagen fick en bra spridning bland bloggare och på sociala media och fler aktörer vill organisera aktiviteter nästa år. Flera av diskussionerna som kom upp under dagen har fått en fortsättning via sociala medier. I Göteborg planeras ett flertal aktiviteter för att fortsätta det öppna dialogen och skapa fler förslag på konkreta åtgärder.

Upplägg och genomförande

Open Data Day kommunicerades via egen hemsida, mailutskick till olika grupper samt i sociala media. Det var även telefonkontakt med ett antal identifierade personer. Det upplevs att projektet fick en bra spridning, men att det finns behov av kontakter med en bredare geografisk spridning med intresse i frågorna om öppna data. De olika aktiviteterna upplevs ha givit en positiv resultat och formatet uppskattades av alla som vi har haft kontakt med.

Externa länkar

City events - Sweden on OKFNs wiki Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.