Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH EES
Bidrag från Vinnova 809 998 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Deltagande i design och testning av nytt simuleringsverktyg som stöder FMI-standarden, vilket tillhandahåller modeller av kraftsystem utvecklade i Modelica. Syftet med dessa modeller var att testa simuleringsmöjligheter för OpenModelica och OMSimulator-verktygen. De Modelica modellerna som exporterades till FMU, testas i kombination med andra Modelica-modeller, eller FMUs, från andra tekniska domäner. För detta ändamål deltog KTH i utarbetandet av verktygskrav och utvecklade ett bibliotek av kraftsystem och turbo-mekaniska komponenter.

Resultat och förväntade effekter

KTH har deltagit i spridningen av projektresultaten, med leverans 5.3B. Det innefattar utveckling av nätkomponentmodeller som är lämpliga för simulering med flera domäner. En konferenspublikation (https://ieeexplore.ieee.org/document/8405397) och en journalpublikation (https://ieeexplore.ieee.org/document/8540835) har publicerats. Dessutom har KTH deltagit i designen av den elektriska demonstranten på WP6.2, i samarbete med Siemens Finspång.

Upplägg och genomförande

KTH deltog i utformningen och utvecklingen av en uppsättning programkrav för ett nytt FMI-baserat simuleringsverktyg som har utvecklats inom projektet. Dessa krav återspeglade behovet av simulering av kraftsystemsmodeller. I allmänhet talar dessa krav om simuleringstiming och värden och enheter som ska beräknas. Ett annat resultat är skapandet av en enkel nätverksmodell och en uppsättning komponenter som har använts vid utarbetandet av den elektriska demonstrationen från WP6.2. Dessa resultat har rapporterats inom leverans 5.3B.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00940

Statistik för sidan