Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer 2015-03222
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 2 086 800 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA cluster co-funding 
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

EQUA har haft två huvudsakliga mål i projektet: 1) att utveckla en ny metod för software-in-the-loop simulation där PLC regulatorkod (IEC 61131-3) körs tillsammans med stora fysiska modeller. 2) att utveckla benchmarks i Modelica som är representativa för EQUAs tillämpningsområden: byggnader- och energisystem. Båda målen har uppnåtts inom projektet.

Resultat och förväntade effekter

Den nya metoden för software-in-the-loop-simulering kommer sannolikt att leda till ett flertal nya affärsmöjligheter för företaget. De har faktisk potential att bli helt omvälvande för industrin. De utvecklade benchmark-modellerna har bekräftat att EQUAs simuleringsmetod uppvisar överlägsen skalbarhet i jämförelse med andra Modelicaverktyg.

Upplägg och genomförande

Samarbetet med ledande simuleringsforskare och industrier har varit mycket fruktbart. Ledningen för OPENCPS har varit väl fungerande och projektet har lett till mycket användbara nya verktyg och kontakter för EQUA.

Externa länkar

https://www.equa.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.