Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS East
Bidrag från Vinnova 3 402 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

CPS medför ökade krav på pålitlighet, användarvänlighet samt flexibilitet. Utöver detta är också ledtid och kostnadseffektivitet nödvändiga komponenter för konkurrenskraft i industrin. Detta forskningsprojekt har fokuserat på att förbättra interoperabiliteten mellan följande standarder: Modelica, Unified modeling language (UML) samt Functional Mock-up interface (FMI). Projektet har resulterat i förbättringar gällande stödet för tillståndsmaskinsmodellering men också utökat stöd för avlusning samt effektivare simulering av storskaliga system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt har resulterat i utökat stöd för både synkrona operationer och effektiv parallell simulering i OpenModelica. Stöd för tillståndsmaskinsmodellering genomfördes i verktygen Papyrus och OpenModelica. Resultatet är att industriaktörer nu både kan modellera och avlusa sina system med tillståndsmaskiner. Ny resultat av projektet är integrationen mellan FMI och TLM standarderna. Stöd för detta fanns tidigare inte i något verktyg men stöds nu av OMSimulator. Resultatet av förbättringen ledde till ett förslag på en utökning av FMI standarden.

Upplägg och genomförande

OMSimulator, det huvudsakliga verktyget som utvecklades är nu tillgängligt som ett fristående open-source-verktyg men OMSimulator kommer också att utgöra ett av många verktyg i OpenModelica. Utvecklingen och användandet av OMSimulator kommer fortsätta även efter projektslutet av både RISE och medlemmar av OSMC. Den metod för data reconciliation som implementerades i OpenModelica kommer ge användarna möjlighet att optimera driften av kärnkraftverk genom att reducera osäkerheten för specifika driftvariabler. OpenModelica har nu sextusen nedladdningar per månad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03027

Statistik för sidan