Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Onskin- 3D Biomaterial från skogen

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Målet för projektet var att utveckla ett innovativt 3D-forband av Mikrofibrillär Cellulosa från skogs-biomassa med 3D-tryckningstekniken för att ha en exakt passning till patientens skadade hud. Inom projektet togs därför en förbandsprototyp fram bestående av fyra moduler. Design och funktion hos de olika modulerna baserades på en behovskartläggning som togs fram inom projektet av behovsägaren VGR. 3D-tryckt mikrofibrillär cellulosa identifierades som lämpligt material för två av de fyra modulerna och egenskapstester utfördes; absorptionsförmåga, hud-irritation mm.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på möjligheten att använda både en ny process, 3D-skanning i kombination med 3D-tryckning, och ett nytt material, mikrofibrillär cellulosa, inom sårvård. 3D-skanning och tryckning gör det möjligt att tillverka patientspecifika förband med målet att förkorta sårläkningstiden vilken kan stå för 80% av kostnaden. Den mikrofibrillära cellulosan gör det möjligt att använda ett hållbart och biokompatibelt material från skogen till avancerade tillämpningsområden såsom vården. Ett individanpassat förband demonstrerades genom tillverkning av modul 1, 2 och 4.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att en behovskartläggning gjordes, vilket blev grunden till det fortsatta arbetet. Kartläggningen gjorde det möjligt att tidigt förstå var den nya processen, 3D-tryckning, och materialet, mikrofibrillär cellulosa, skulle kunna göra nytta. Att därefter jobbat med en agil metodik med ett dedikerat team bestående at experter från både behovssidan och tekniksidan gjorde dessutom att en prototyp kunde designas på ett effektivt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02409

Statistik för sidan