OnSite-Gestaltning av miljöinformation på offentliga platser

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Energy Design
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Målen har uppnåtts genom en användarorienterad arbetsprocess och genom formulering av ett koncept för visualisering av el, värme, avfall och transportflöden. Konceptet baseras på teknik för ´Augmented Reality´. Formuleringen av en B-ansökan har påbörjats i samarbete med A-projektet SRS-M IMS. Partners från A kommer finns med i ansökan till B-projektet. En användargrupp har tillkommit genom boende i Hammarby Sjöstad.

Resultat och förväntade effekter

Konceptet onSite består i sin fysiska form av två låga ramper som i en rörelse omfamnar en interaktiv stadsdelskarta. Augmented reality- teknik används för att återspegla miljö-relaterat beteende i rymd och i realtid. Den fysiska installationen fungerar som en central nod av miljöstrategisk samhällsinformation, där en tredimensionell stadsbilds-vy förstärker informationsinhämtningen på ett upplevelsebaserat sätt. OnSite finns även virtuellt distribuerat i staden för kommersiella tjänster och aktörer.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har i huvudsak bestått av 6 möten internt inom projektgruppen och workshops med partners.Tre workshops har genomförts: En tillsammans med KTH, Viktoriainstitutet och Stockholms Stad, en projektintern och en tillsammans med gruppen från HS2020. Tilltänkta användargrupper har involverats genom en intressegrupp i Hammarby Sjöstad, engagerade i sin stadsdels miljöprofilering. Att nå boende i Norra Djurgårdsstaden gick inte pga att de ännu inte finns. I B- och C-fas ska boende i både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden engageras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02350

Statistik för sidan