Online Video i utbildnignssyfte

Diarienummer
Koordinator ADAPTION MEDIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Utvecklat en fungerande lösning som tar sikte på de behov ungdomarna har identifierat samt att testat denna losning i ungdomarnas egen miljö. Vi har även genom fört studier av marknaden samt fokusgrupper med användare som bekräftat behovet samt givit kunskap om hur vi kan vidare utveckla detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under projektet tagit fram en fullt fungerande betaversion som erbjuder onlinevideo i utbildningssyfte. Sidan har testats av potentiella användare vilka består av elever samt lärare vilket också har bekräftat behoven samt gett insikter om hur vi kan fortsätta utveckla detta projekt.

Upplägg och genomförande

Vi valde att bygga en fungerande beta version efter de behov som identifierats, denna kunde sedan testas mot användarna för att få feedback på vår lösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.