Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

I projektet har ett antal svetsgeometrier analyserats med laserultraljud för att bestämma svetsutbredningen. Målet med projektet har varit att tekniskt verifiera att metoden fungerar i labbmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Speciellt för punktsvetsarna kunde svetsutbredningen tydligt avläsas. Cykeltiden för mätningen kunde optimeras till en sekund. även på lasersvetsar gav metoden en respons på svetskvalitén, men mer tester behövs för att kvantifiera resultaten.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes med Volvo Cars som kravställande kund. Volvo tog fram ett antal svetsprover som Swerea KIMAB analyserade i labb.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.