Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Online-kemisk analys av ytrenhet

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 588 325 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Målet var att ta fram online-teknik för ytanalys med fokus på mängd och sammansättning av valsoljor. Detta har uppfyllts väl: labbtester visade på en känslighet som uppfyller behoven om ca 20 mg kol / m2 och genom installation i skärverk har det visats att det finns förutsättningar för industriell implementering.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av genomförbarhetsstudien är att det nu finns ett underlag som visar att en industriell implimentering är möjlig. För att nå dit måste nödvändiga modifieringar av tekniken göras men de resultat som hittills erhållits pekar alla på att det är möjligt att uppnå.

Upplägg och genomförande

Projektet tog sin start i ett tidigare framtaget instrument för vätskeanalys och som använder relativt billiga komponentet för att möjliggöra en uppskalning av sensorer. Såväl ljuskälla samt optik för ljusinsamling förändrades. Prestandan undersökts i labbmiljö hos industripart och nödvändiga förändringar gjordes för att möjliggöra installation i industriell process. Slutligen testades tekniken vid skärverk där den kan appliceras som en utökad slutkontroll inför leverans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2022

Diarienummer 2020-02832

Statistik för sidan