Oneday Wall, klickvägg i gips, färdigställs för lansering

Diarienummer
Koordinator ONEDAY WALL AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med detta utvecklingsprojekt är att kunna erbjuda byggbranschen de fördelar som systemet visat sig ge, såväl nationellt som internationellt och med slutmålet att ha en fullskalig produktion igång februari 2014. Mål september 2012 till februari 2013: Säkerställd och verifierad produkt Produktion klar för att kunna leverera klickväggar till projekt i begränsad omfattning med start 2013 Målen har uppfyllts med viss försening. Syftet att ge storbranschnytta kommer tack vare detta med stor sannolikhet även kunna införlivas.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter för branschen är att kunna bygga en vägg avsevärt snabbare än idag korta ledtiden från ca fem dagar till en dag samt att systemets direkta kostnader är lägre än för dagens metoder. Resultat: - Montagetid ca 35-40% kortare - Direkta kostnader ca 5-10% lägre - Ledtid ca 80% kortare

Upplägg och genomförande

Systemets branscheffekter har genomförts via ett parallellprojekt som analyserats genom ett examensarbete vid Linköpings universitet. Systemets egenskaper har verifierats via lab- och fältmätningar tillsammans med Gyproc AB samt brandegenskaper har analyserats och bedömts av SP. Maskinlina har konstruerats tillsammans med extern maskinbyggare och har verifierats i full skala genom att bygga upp de vitala produktionsstegen i full skala. Systemets sammansättning och val av olika ingående material har genomförts genom kombinerade tester av olika material i huvudmaskinen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.