Oncorena -botande behandling för spridd klarcellig njurcancer

Diarienummer 2011-03378
Koordinator GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Hemsida, Oncorena AB