Omvärldsanalys: Vem gör vad var i Kina?

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 695 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Målet var att kartlägga det kinesiska metalltekniklandskapet genom att analysera patentansökningar och undersöka om denna metod är användbar för s.k. global trendspaning. Kartläggningen gav önskat resultat, med en tydlig bild av mängden patent, den geografiska lokaliseringen och företagskopplingar. Dock visade sig användbarheten vara medelgod, eftersom de nyckelord som användes var av övergripande karaktär. Metodens användbarhet är sannolikt större vid sökningar efter specifik teknik.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal företag har fått prova ett nytt redskap för omvärldsbevakning och upptäckt styrkor och svagheter. Detta ökar företagens i synnerhet och innovationsområdets i allmänhet förmåga till omvärldsanalys, vilket är ett uttalat mål för ´Steg 1´ i agendan ´Nationell samling kring metalliska material´.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes genom att deltagande företag tillhandahöll sina typiska sökord vid interna patentsökningar. Dessa användes sedan för en stor sökning i Kinas patentdatabas. Utfallet av sökningen analyserades av KairosFuture med hjälp av ett egenutvecklat verktyg. Företagen föreslog sedan (efter omröstning) ett område för fördjupade studier. Möjligen hade metodens användbarhet kunnat prövas mera i detalj om företagen från början hade enats om ett specifikt område att analysera, eftersom det sannolikt är så metoden kommer bäst till sin rätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05280

Statistik för sidan