Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet

Diarienummer 2016-02585
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 1 845 479 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2015-06941-en

Syfte och mål

Genom FFI-projektet RSI - Road Status Information har Klimator AB visat att det är möjligt att avsevärt förbättra precisionen i prognosverktyg för vinterväglag genom att använda väglagsinformation från uppkopplade fordon. Samhällsnyttan med ett korrekt informationssystem för väglag är tydlig då ett sådant system ger underlag för att sätta in rätt åtgärder där det behövs och samtidigt avstå från åtgärder där behov ej föreligger. Miljönyttan är påtaglig då saltning av vägnätet kan minskas i ett antal situationer där man i annat fall valt att salta i förebyggande syfte.

Resultat och förväntade effekter

Genom att integrera data från väglagssensorer från uppkopplade fordon förväntas bättre nuläges- och prognosdata. Projektet har visat att data från uppkopplade fordon avsevärt förbättrar noggrannheten i prognoser för kommande vinterväglagsförhållanden.

Upplägg och genomförande

Under projektets genomförande har väglagssensorer monterats på fordon i ett provområde på Värmlandstrafikens bussar i området kring Karlstad. Sensorerna har kopplats upp, i realtid, till Klimators centrala databehandlingssystem. Ett presentationsverktyg har utvecklats för att visualisera informationen för både vinterväghållare och trafikanter.

Externa länkar

VÄGVÄDER - I REALTIDRSI står för Road Status Information och är ett beslutstödssystem för insatser för vinterväglag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.