Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet

Diarienummer 2016-02585
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 1 845 479 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Syfte och mål

Projektet RSI ett informationsverktyg för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet- syftar till att ta fram en unik produkt för informationsspridning kring väglagsförhållanden samt för planering, uppföljning och analys av vinterväghållningsåtgärder. Vidare syftar projektet till att integrera data från fordonsmonterade väglagssensorer och att ta fram en affärsmodell för internationell kommersialisering. samtidigt leda till förbättrad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet på vägar vintertid samt en ökad konkurrenskraft för den svenska fordonsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat utfall av projektet kommer att medföra stora besparingar av kostnader för vinterväghållning och samtidigt leda till förbättrad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet på vägar vintertid samt en ökad konkurrenskraft för den svenska fordonsindustrin. Projektet skall också leverera en affärsmodell och affärsplan för internationell kommersialisering av RSI-tekniken.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer vi att anpassa den existerande RSI-modellen för att ta emot nya typer av Floating Car Data, integrera en helt nyutvecklad optisk friktionssensor samt utveckla en ny typ av fordonspanel för presentation till olika användargrupper, främst trafikanter och yrkesförare. Projektet involverar samverkan mellan akademi, små och stora företag samt myndighet. I projektet skall även en affärsplan tas fram för att lansera RSI internationellt.

Externa länkar

På denna finns en översikt av systemets funktioner samt en länk till systemets app.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.