Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad precision i massaindustrin med digitala prognosverktyg i värdekedjan från skog till bruk (DigiPulp)

Diarienummer
Koordinator Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut Skogfor - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 3 211 000 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Projektet syftar till att länka ihop skog och massaindustri med digitala egenskapsdeklarationer och modeller som predikterar process- och produktparametrar utifrån variationer i råvaruflödet till processen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leverera verktyg som beskriver hur relevanta egenskaper i skoglig råvara i form av massaved och sågverksflis varierar med inflödet till massaindustrin. Projektet ska också leverera modeller för att göra prognoser över hur processparametrar i mekanisk och kemisk massaproduktion och olika kvalitetsmått kommer variera över tid utifrån variationer i råvarans egenskaper. De utvecklade verktygen utgör en demonstrator. Projektet förväntas bidra till effektiviserade massaprocesser, minskad energi- och resursförbrukning samt massa/papper med jämnare kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer bedrivas under totalt 36 månader uppdelat på ett antal arbetspaket, där de centrala delarna handlar om att beskriva massaved och flis, titta på samband med process- och kvalitetsparametrar samt ta fram en gemensam demonstrator för test och utvärdering. Riktade fabriksförsök ska också genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2021

Diarienummer 2020-02829

Statistik för sidan