Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok

Diarienummer 2013-05003
Koordinator Lunds universitet - Lund University Internet Institute
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att eftersträva mindre rättsosäkerhet i den offentliga förvaltningens hantering av öppna data, för att därmed minska både ett upplevt såväl som faktiskt risktagande, avsett att leda till mer öppna datakällor i användning. Vi har informerat om rättsläget och framförallt producerat en omfattande juridisk handbok för just denna aktörs hantering av öppna data. Boken är framtagen, vilket framgår av bilaga i rapport, men ännu inte publicerad, vilket den blir när förlagsarbetet är klart.

Resultat och förväntade effekter

Handboken är författad men inte ännu publicerad vid det förlag vi samarbetar med. Vad det gäller effekter på längre sikt i linje med beskrivet syfte, dvs att minska rättsosäkerhet, så kan man på en teoretisk nivå konstatera att handboken minskar rättsosäkerheten på detta komplexa område, men att det är alldeles för tidigt att kunna säga något om på vilket sätt detta tas emot av exempelvis myndigheter och på vilket sätt detta faktiskt leder till mer öppna data i användning.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har i stort sett fortskridit som planerat, med avvikelsen att PSI-utredningens betänkande senarelades, vilket i någon mån påverkade vårt juridiska analysarbete. Det var nyttigt att tidigt i arbetet med handboken få insatta kommentarer av externa juridiska experter, även om vi inom projektgruppen enskilt stått för både analysarbetet och det omfattande skrivandet. Slutredigering av handboken för tryckning har även dragit ut mer på tiden än vad vi räknade med i planeringsstadiet.

Externa länkar

http://luii.lu.se/research/open-data-legal-handbook/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.