Off-peak citydistribution, Tillägssansökan

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 740 681 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem
Slutrapport 2015-02338sv.pdf (pdf, 253 kB)

Syfte och mål

Projekten Off-peak citylogistics, etapp 1 samt tilläggsprojekt, syftade tillsammans till att undersöka de effekter som kan uppnås genom att flytta transporter till nattetid då godstransporter normalt är förbjudna i Stockholms innerstad, samt att ta fram ett första förslag på regelverk som kan användas för en bredare etablering. Dessa syften har uppnåtts i projektet. Detta tilläggsprojekt bidrog specifikt med att dels utökta provet från ett till två fordon och dels med att förlänga pilottiden, två faktorer som varit agörande för resultatens kvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Testerna som genomförts och kunskapen som byggt kring dessa, baserade på intervjuer, data-analys och simuleringar, har lett till ökad kunskap om fördelar och nackdelar med off-peak-leveranser. Generellt anses fördelarna överväga nackdelarna, och förväntade effekter är att testerna med nattleveranser successivt utökas, samtidigt som arbetet kommer att fortsätta med olika sätt att hantera nackdelarna, framför allt inom Stockholms stad. För både Volvo och Scania har underlag för produktutveckling skapats, vilket kommer att leda till mer konkurrenskraftiga produkter.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har kompletterat (2014-05598) med en off-peak-pilot, och de två projekten har genomförts som ett gemensamt projekt för att maximera resultat och minimera administrativ over head. De två Piloterna har utvärderats från fyra olika perspektiv, av olika forskargrupper: buller, transporteffektivitet, användare & brukare, samt socioekonomiskt. De allra flesta av näringskedjans aktörer har varit involverade i projektet, och det har varit en viktig framgångsfaktor. Även bredden på forskningsperspektiv som varit representerade har varit viktig.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2015-02338

Statistik för sidan