Off-peak citydistribution, Forskning etapp 1

Diarienummer 2014-05598
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 1 814 074 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekten Off-peak citylogistik, både etapp 1 samt tilläggsprojekt, syftade tillsammans till att undersöka vilka effekter man kan uppnå genom att flytta transporter till den del av dygnet då trafikintensiteten generellt är låg (kväll, natt, tidig morgon) och då godstransporter normalt är förbjudna i Stockholms innerstad, samt att ta fram ett första förslag på regelverk som kan användas för en bredare etablering av Off-peak gods leveranser. Dessa syften har uppnåtts i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Testerna som genomförts och kunskapen som byggt kring dessa, baserade på intervjuer, data-analys och simuleringar, har lett till ökad kunskap om fördelar och nackdelar med off-peak-leveranser. Generellt anses fördelarna överväga nackdelarna, och förväntade effekter är att testerna med nattleveranser successivt utökas, samtidigt som arbetet kommer att fortsätta med olika sätt att hantera nackdelarna, framför allt inom Stockholms stad. För både Volvo och Scania har underlag för produktutveckling skapats, vilket kommer att leda till mer konkurrenskraftiga produkter.

Upplägg och genomförande

Projektets har byggts upp kring två piloter för off-peak distribution. De två piloterna har haft olika logistiskt och affärsmässigt upplägg och nyttjat olika fordonsteknik. Piloterna har utvärderats från fyra olika perspektiv, av olika forskargrupper: buller, transporteffektivitet, användare & brukare, samt socioekonomiskt. Projektets alla parter har mötts regelbundet. De allra flesta av näringskedjans aktörer har varit involverade i projektet, och det har varit en viktig framgångsfaktor. Även bredden på forskningsperspektiv som varit representerade har varit viktig

Externa länkar

The project web page, with information and various publications and presentations.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.