Nytt koncept för hållbar energilagringsteknik

Diarienummer 2018-04282
Koordinator SKOPAS Tech AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Detta projekt är det första steget i utvecklingen av en grön och pålitlig energilagringsteknik baserad på vattenelektrolyt-superkondensatorer. Målet är att tillverka, karakterisera och optimera överlägsna kolelektrodmaterial, som kommer att tillämpas i vattenbaserade superkondensatorer. Ett annat mål är att etablera ett nätverk av partners från olika branscher och institutioner, vilket kommer hjälpa oss att utveckla vår teknik till den nivå som krävs för marknadsinträde.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att resultera i utvecklingen av en prototyp av en vattenelektrolyt-superkondesator med optimerade egenskaper, vars prestanda testas under relevanta förhållanden. Ett konsortium av samarbetspartners, som kan genomföra ett heltäckande FoU-projekt om ytterligare teknikutveckling kommer att inrättas. De mest lovande strategierna för teknisk utveckling samt utveckling av affärsmodeller kommer att identifieras vilket för oss närmare till att vår miljövänliga teknik kan användas av allmänheten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av medarbetare som har en unik expertis. Verksamheten kommer att organiseras i ett antal olika delar som koncentrerar sig på: laboratorieexperiment, materialframställning och karakterisering, montering och prövning av superkondisatorerna, validering av vår teknik med potentiella användare, etablering av ett partnernätverk för framtagande av prototyper, produktutveckling och tester, analys av möjliga strategier och identifiering av de mest lovande vägarna till vidareutveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.