Nytt industriellt verktyg för effektiv materialutveckling inom högtemperaturs området (NEWTOOL)

Diarienummer 2018-04302
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och validera en effektiv utvärderingsmetod av högtemperaturmaterial ämnat att användas i industrin.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat och önskat resultat är erhållandet av experimentell evidens för att krypdeformationen, som i vanliga fall uppmätts i konventionell krypprovning, även går att extrahera från SSRT-prov (långsam varmdragprovning) genom efterbearbetning av provdata utifrån teoretiska hypoteser. Effekten förväntas bli att drastiskt kunna minska provningstiden och kostnader kopplade till utvecklingsarbetet av nya högtemperaturmaterial eftersom SSRT-provning i så fall kan ersätta den betydligt mera resurs-intensiva konventionella krypprovningen.

Planerat upplägg och genomförande

Mekanisk provning innefattande konventionell krypprovning och SSRT-provning kommer att genomföras på tre vitt skilda material, en nickel-bas legering, ett rostfritt stål och ett segjärn. Provdata från SSRT-provningen kommer sedan att analyseras med startpunkt från två arbetshypoteser kring hur krypdeformationen kan extraheras. Validiteten och tillförlitligheten hos de olika undersökta extraktionsmetoderna utvärderas genom jämförelse med den genomförda konventionella krypprovningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.