Nytt explosivämne med hög termisk stabilitet för djuphavsborrning i olje- och gasindustrin

Diarienummer 2015-02226
Koordinator Life Time Engineering AB
Bidrag från Vinnova 590 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Den initiala målsättningen byggde på antagandet att djuphavsutvinning i olje- & gasbranschen skulle innebära den största potentialen för ett explosivämne med hög termisk stabilitet. Detta primära användningsområde för explosivämnet ligger fast men tillämpningen blir väsentligt förskjuten i tid p.g.a. ändrade marknadsförutsättningar för oljebranschen. Under tiden kommer explosivämnet till nytta i andra applikationer och branscher. Alternativa tillämpningar i form av bland annat sprängkapslar har i projektet provats med framgång för användning inom anläggnings- och gruvindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Explosivämnet kommer i sin första tillämpning att utgöra basladdning i sprängkapslar för civila ändamål. Produktutvecklingen har visat att ämnet på ett utmärkt sätt kan ersätta befintliga sekundära explosivämnen i civila sprängkapslar. Använd i sin första applikation så bidrar ämnet till ökad säkerhet, underlättar hantering då sprängkapseln kan samförvaras och samtransporteras med andra explosivämnen samt halverar förpackningsvolymen. Priset kommer att kunna hållas jämförbart med befintliga tändmedel. En stor efterfrågan finns hos användare på marknaden.

Upplägg och genomförande

I den tekniska delen av projektet så har följande aktiviteter genomförts: - utveckling av framställningsprocessen, - säkerhetsstandardprov av explosivämne, - tillverkning av pressade laddningar, - tillverkning av laddningar med riktad sprängverkan och provning av dessa laddningar. Företaget har beredskap för att göra ytterligare fullskaleprov av explosivämnets riktade sprängverkan när intresset för djuphavsutvinning återvänder i oljebranschen. Parallellt i projektet har utveckling av civila sprängkapslar, där nya explosivämnet ingår, pågått och med lyckat resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.