Nyckelaktörsprogrammet fas 3 - Karlstads universitet

Diarienummer 2012-03126
Koordinator Karlstads universitet - Grants and Innovation Office
Bidrag från Vinnova 10 037 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Nyckelaktörsprogrammet på Karlstads universitet har varit uppbyggt runt strategisk utveckling inom tre huvudprocesser; ledningsprocessen, samverkansprocessen och nyttiggörandeprocessen. Utgångspunkten för de utvecklingsområden som definerades i de olika processerna var den OECD utvärdering som genomfördes i Värmland under 2005-2006. Syftet och målet var att universitetets förmåga avseende samverkan och nyttiggörande skulle utvecklas så att universitetet allt tydligare blev en ledande aktör i både den regionala och nationella utvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Universitetet har under Nyckelaktörsprogrammets tid inkluderat samverkan och nyttiggörande som intergrerade delar i både utbildning och forskning. Den strategiska planen anger detta och attityden till samverkan inom organisationen är positiv. Universitetet har etablerat stödfunktioner som stöttar både fakulteter och ledning avseende forsknings- och innovationssamverkan samt student- och alumnsamverkan. Stödet till forskare finns etablerat via Grants & Innovation Office som även är en del av innovationskontoret Fyrklövern, ett av tolv nationella innovationskontor.

Upplägg och genomförande

Nyckelaktörsprogrammet har varit uppdelat i tre faser med externa utvärderingar mellan faserna vilket inneburit kontinuerlig utveckling baserat på både interna och externa rekomendationer. Upplägget på Nyckelaktörsprogrammet har varit en av framgångsfaktorerna; längden på programmet (8 år), låg grad av detaljstyrning från Vinnova (vilket möjliggjort att utvecklingen och medlen kunnat anpassats efter behoven och utifrån förutsättningarna inför varje fas av programmet) samt den öppenhet och ärlighet som funnits mellan alla nyckelaktörer (fem olika program) samt Vinnova.

Externa länkar

www.kau.se/gio

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.