Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde

Diarienummer 2014-00792
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla nya attraktiva vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde baserade på svenska råvaror. Projektet har resulterat i sex demonstrationsrätter och fyra olika prototyper, där projektet erfarit vikten av att kombinera olika proteinråvaror för bästa proteinsammansättning. Alla prototyperna har proteinvärden över 20E% och en låg miljöpåverkan i paritet med, eller lägre än andra vegetabiliska livsmedel på marknaden och betydligt lägre än animaliska produkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det är möjligt att skapa produkter med högt proteinvärde baserade på svenska råvaror från sidoströmmar, utan allergener så som soja och ägg. Genom samverkan har man tagit fram prototyper som på sikt kan erbjudas inom offentliga måltider och härigenom förse konsumenterna med hälsosamma och miljövänliga livsmedel. Ett viktigt inslag i projektet har varit proteinkvaliten och miljöpåverkan, där produkterna väl uppfyllde de satta förväntningarna. Samverkan med offentlig måltid har varit av stor vikt för att framåt kunna utveckla rätt typ av produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en projektplan bestående av åtta arbetspaket. Projektet har haft regelbundna projektmöten och verkat för en samverkan mellan de olika arbetspaketen. Utvärderingar av delresultat har gjorts iterativt mellan flera arbetspaket och hela projektet avslutades med ett öppet slutseminarium där projektets resultat presenterades och provsmakning av demonstrationsrätter var möjlig.

Externa länkar

proveg.sp.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.