Nya Teknikboken åk 7-9 - 2013/2014

Diarienummer 2013-04013
Koordinator STARMONDE PUBLISHING GROUP AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet går ut på att förse högstadieelever med en bok i ämnet teknik. Boken ska inspirera fler unga att arbeta med teknik i framtiden. I högstadiet gör eleverna de viktiga val som sedan leder till teknikjobb. Boken följer den nya läroplanen i teknik och innehåller beskrivningar av aktuella teknikprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Att under hösten 2013 förse ca 50 000 högstadieelever med en egen läroplansanpassad bok i ämnet teknik.

Upplägg och genomförande

Tidsplan: VT 2013: Finansiera utgivningen. HT 2013: Layout av boken. HT 2013: Tryck och distribution av boken till högstadieskolor i hela landet.

Externa länkar

Hemsidan ska fungera som ett stöd till lärarna i undervisningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.