Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya produkter baserade på havreskal

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Bioteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Då havre processas uppkommer en sidoström bestående av havreskal. Denna utgör ca. 30 % av havren och i nuläget används den huvudsakligen som bränsle. Havreskalen består av komplex biomassa och borde kunna utnyttjas mycket bättre än så. I samhället finns behov av ett stort antal funktionella produkter. Målet med denna förstudie var att utvidga konsortiet och ta fram ett projektförslag som syftar till att knyta ihop dessa behov med tillgången på havreskal så att nya värdekedjor byggs upp.

Resultat och förväntade effekter

Inom förstudien har en ansökan om delprojekt inom Bioinnovation arbetats fram. Denna ska leda till att TRL6 uppnås för minst en vald produkttyp med havreskal som en viktig råvara. Arbetet kommer att öka kunskapen angående komponenter i havreskal och hur dessa kan nyttiggöras i olika produkter. Viktiga effekter blir förbättrat utnyttjande av en sidoström och ersättning av fossila råvaror. Nya kontakter kommer att etableras mellan akademi och industri och mellan industriparter i nya värdekedjor.

Upplägg och genomförande

Parter i förstudien var Lantmännen och Lunds universitet (Avdelningen för Bioteknik och Institutionen för Livsmedelsteknik). Denna förstudie slogs ihop med förstudien rörande nya produkter från potatisfibrer. Aktörskonstellationen utökades med Lyckeby Starch AB, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB och Immunebiotech Medical Sweden AB. Synergieffekter förväntas med andra delprojekt samt med andra områden inom Bioinnovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05095

Statistik för sidan