Nya produkter baserade på cellulosa nanomaterial VINNMER planeringsbidrag

Diarienummer 2014-06152
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att möjliggöra besök av Professor Wadood Hamad från Univ. British Columbia, Kanada till SP för ingående diskussioner om ett mer långsiktigt samarbete och rekrytering. Målet har helt och hållet uppfyllts. Ett flerdagars besök har genomförts och ingående diskussioner ledde till en fullständig ansökan inskickad till VINNMER Marie Curie Incoming grant. Rekryteringsprocessen är dessutom påbörjad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet så här långt är att SP har kunnat knyta en internationellt ledande expert till en VINNMER-ansökan och ett långsiktigt samarbete och en permanent forsknings/affärsutvecklande position på SP. För Wadood Hamad innebär detta stora möjligheter till karriärsprång.

Upplägg och genomförande

Förprojektet planerades och genomfördes under januari-mars och avslutades i och med att en fullständig ansökan till VINNMER MC Incoming skickades in. Ett flerdagars besök genomfördes med seminarium, forskningsdiskussioner och rundturer i Stockholmsområdet för att besöka lämpliga bostadsområden. Detta besök följdes upp med fördjupade diskussioner fram till fullständig ansökan samtidigt som en rekryteringsprocess med diverse intervjuer påbörjades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.