Nya interventioner för att förbättra kvalitén av nybildat ben under frakturläkning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för byggvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Trots sofistikerade behandlingar så läker inte 10 % av alla benfrakturer i tid. Målet med projektet är att utveckla och analysera nya behandlingsalternativ för benfrakturer genom att addera kombinationer av benaktiva läkemedel i olika djurmodeller för bennybildning. Dessutom används nya synkrotron baserade mättekniker för att utvärdera kvalitén, e.g. relationen mellan sammansättning, struktur och funktion, i det nybildade benet. Tillsammans hjälper det till att bestämma behandlingarna framtida potential.

Resultat och förväntade effekter

Benfrakturer hos råtta som behandlats med en kombination av ben-aktiva proteiner och bisfosfonater leder till mera och starkare bennybildning jämfört med om dessa läkemedel inte använts. Samma resultat återkommer om läkemedlen används ensamt, i kombination med autograft eller allograft. Dessutom verkar effekten vara likvärdig i normal och benskört ben. Detta kan hjälpa i framtida behandling av svårläkta frakturer. Diffraktions- (SAXS) och spektroskopi (FTIR) mätningar av mineral strukturen och sammansättningen ger viktig information om benkvalitén i det nybildade benet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförs i samarbete mellan grupper inom Lunds Universitet och östra Finlands universitet i Kuopio. Förutom det vetenskapliga samarbetet så har även mobilitet av projektledaren, doktorander från båda miljöer, post-docs, samt nya gemensamma projekt och ansökningar etablerats. Projektledaren har under perioden byggt upp en forskargrupp i Lund, genomgått karriärsträning, utvecklat nya grundutbildningskurser, och slutligen fått ett lektorat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01188

Statistik för sidan