Nya Förbandslådan - att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Diarienummer 2014-05389
Koordinator Försäkringskassan - Huvudkontoret Stockholm
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - januari 2016
Status Avslutat