Nya effektivare och säkrare läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar

Diarienummer 2016-01335
Koordinator INDEX PHARMACEUTICALS AB
Bidrag från Vinnova 1 825 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

InDex Pharmaceuticals utvecklingsportfölj innehåller DNA-sekvenser med immunomodulerande egenskaper (DIMS), som utövar sin anti-inflammatoriska effekt via Toll-like receptor 9. En av dessa, Cobitolimod, som kommit längst i klinisk utveckling, har visats ha effekt mot aktiv ulcerös kolit (UC). Det är högst relevant att utröna om cobitolimod och andra DIMS kan ha gynnsam effekt vid behandling av andra inflammatoriska sjukdomar med liknande patofysiologi. Tillgängliga data tyder på att DIMS har en bättre säkerhetsprofil än tillgängliga behandlingsalternativ.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar identifiera den DIMS kandidat som behandlar inflammation mest effektivt i en musmodell. Denna DIMS kan potentiellt resultera i effektivare och säkrare symtomkontroll, för patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar och som idag har otillräcklig behandling. Stabilitetsstudier och ett prekliniskt toxicitetstestningsprogram för den optimerade läkemedelsprodukten kommer att startas och därefter planeras klinisk utveckling. Denna planerar InDex att genomföra genom att etablera ett samarbete med ett större läkemedelsbolag.

Planerat upplägg och genomförande

In vivo studier kommer att utföras i samarbete med ett CRO för att bedöma effektiviteten hos de utvalda DIMS-kandidaterna i två musmodeller jämfört med dexametasonbehandling. Effekten på kliniska symptom, histologi och inflammatoriska markörer utvärderas. Bland kandidaterna väljs ensubstans för en efterföljande dosoptimeringsstudie. Arbetspaket: 1.Effektivitetsstudie DIMS kandidater, modell 1 2.Effektivitetsstudie DIMS kandidater, modell 2 3.Dosoptimering med den bästa DIMS kandidaten 4.Doskonfirmationsstudie med tre dosnivåer av bästa DIMS kandidat i vald modell

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.