Nya behandlingsmöjligheter av neurologisk sjukdom - implementering av en unik djurmodell av stroke

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med projektet var dels att etablera en djurmodell av stroke i värdmiljön, för att kunna studera hur olika signaleringsvägar och blod-hjärnbarriären bidrar till neurologiska skador efter en stroke, och dels att projektledaren skulle erhålla viktiga internationella ledaregenskaper och meriter för att möjliggöra en docentur i värdmiljön. Dessa mål har uppfyllts i och med att stroke modellen nu finns uppsatt i projektledarens forskargrupp i värdmiljön och genom att projektledaren uppnått alla krav för en docentur och precis färdigställt sin docenturansökan.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har projektledaren publicerat nio stycken vetenskapliga artiklar i välansedda tidskrifter (många tillsammans med den utländska miljön), färdigställt fyra ytterligare arbeten, forskat i den utländska miljön, blivit inbjuden talare till internationella konferanser samt erhållit finansiering från t.ex. VR. Nyligen har en klinisk pilotstudie publiserats som visar att blockering av en av de signaleringsvägar vi har identifierat leder till klara neurologiska förbättringar i stroke patienter och planeringen för en fortsättning av dessa studier pågår.

Upplägg och genomförande

Projektet har bidragit till att vi har kunnat etablera en strategiskt viktig djurmodell av stroke och stärka samarbetet med den utländska miljön. De studier vi har publiserat, och de som vi fortsätter att arbeta med, har tydligt ökat förståelsen av hur blod-hjärnbarriärens permeabilitet regleras och bidrar till sjukdom. Förhoppningen är att resultaten från våra studier ska leda till bättre behandlingsmöjligheter för stroke patienter. Projektet har även bidragit till att projektledaren erhållit viktiga ledaregenskaper och meriter vilket möjliggör en docentur i värdmiljön.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.