Nya avbildningstekniker för studier av biologiska system

Diarienummer 2016-01046
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Bidrag från Vinnova 6 650 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt, möjliggjort genom ett VINNMER planeringsbidrag, syftade till att slutföra en VINNMER Marie Curie incoming ansökan. Det inlämnade projektet föreslår utvecklandet av nya ljusbaserade avbildningstekniker med hög spatiotemporal upplösning. Ett delmål är att fånga snabba utvecklingsprocesser och hjärnans signaler i en zebrafisklarv. Ansökan resulterade i ett beviljat stöd. Vi är naturligtvis mycket glada och uppmuntrade till att nu ha möjlighet att till bästa förmåga förverkliga de föreslagna målen.

Resultat och förväntade effekter

Förberedelser av ansökan skedde planmässigt under ett besök till Karolinska institutet i början av mars. Där mötte jag forskningsledare för flera institutioner samt administrativt ansvariga. De projektrelaterade experimentella strategier som föreslås i ansökan diskuterades och färdigställdes samt medfinansiering av lön under hela projektperioden säkrades. Nya applikationsområden för tekniken och samarbetspartners hittades. Därutöver diskuterades även former och möjligheter för ett förbättrat tvärvetenskapligt forskningsutbyte mellan de deltagande instituten.

Upplägg och genomförande

Under besöket till det då föreslagna värdinstitutet träffade jag, som ovan nämnt, ansvariga forskare från flera forskningsområden samt administration. Besökets tidslängd var rimligt för att hinna avhandla alla ansökningsdokument och projektplan. Särskilt givande var de nya applikationsområden och potentiella forskningssamarbeten som grundlades vid detta besök, vilket också avspeglas i vissa av delmålen i projektansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.