Ny unik sensor för hastighets- och distansmätning hos järnvägsfordon

Diarienummer 2013-03555
Koordinator STOCKHOLMSKONSULTERNA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mätning av hastighet, distans och position i hos järnvägsfordon blir alltmer ohållbar. Dagens kommersiella tillgängliga produkter har flera tekniska problem och lider av av att de ej fungerar optimalt på olika typer av underlag såsom snö, is, vattenspegel, slät betong eller i tunnlar. Stockholmskonsulterna har i samarbete med industriella aktörer identifierat en teknisk lösning som bygger på mikrovågsteknologi med extremt bredbandig transmission vilket leder till att mätningen blir avsevärt mer robust.

Resultat och förväntade effekter

Verifieringsprojektet har i samverkan med intressenter fått bekräftat att marknaden har ett uttalat behov, och att den tänkta lösningen har potential att uppfylla de kravbilden som identifierats.

Upplägg och genomförande

Verifieringsprojektet har kommit långt. Uppnådda resultat stödjer analyser och antaganden som gjordes före Verifieringsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.