Ny teknik för kvalitetssäkring av PE-ledningar

Diarienummer 2014-05872
Koordinator Meetagain Konferens AB
Bidrag från Vinnova 2 433 911 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla kvalitetssäkring av skarvmetoder för polyetenledningar. Vi har genom upphandlingen drivit utveckling framåt på stumsvetsar och elektrosvetsmuffar samt för sadelgrenar startat en utveckling av oförstörande provning som inte har funnits för dessa tidigare. I projektet ingick även att ta fram kravställning för elektromuffar som behövs för att säkerställa dem. Det arbetet har visat på att simulering av elektromuffens brottstadie är mycket komplicerat men utredningen har bidragit till bättre kravställning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet har bidragit till att vi har identifierat fyra möjliga leverantörer som kan utföra oförstörande provning på polyetenledningar. Alla metoder kan inte användas för att finna alla fel som kan uppkomma. Ultraljud kan med fördel användas på stumsvets. På elektrosvetsmuffar och sadlar kan både ultraljud och röntgen användas och få fram rätt variabler. I projektet har det också framkommit information som göra att kravställning för sadlar och elektrosvetsmuffar kommer att förändras. Framtida arbete kommer fokusera på att ta fram standard för oförstörande provning.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit lyckat med att leverantörerna först har tagit fram konceptstudie samt sedan utföra fälttest. En lärdom är att fälttestet kunde har varit två dagar per metod istället för en. Vi kunde också ha haft fler fabricerade fel för leverantörerna att försöka identifiera. Det hade också varit bra att utföra testet på flera olika geometrier av sadlar samt elektromuffar för att utreda hur de olika teknikerna fungerar där.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.