Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 4 040 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att realisera nya kombinationer av tillverkningsprocesser som resulterar i markant förbättring av existerande och nya pulvermetallurgiska (PM) material. Detta förväntas leda till hållbara materiallösningar för högpresterande tillämpningar. Specifika delmål och aktiviteter har inneburit utveckling av förbättrade och nya processkedjor för att skapa heltäta PM material, utvärdering av hållbara stålpulver med miljövänligare legeringsdesign samt nya sintringskoncept inkluderat sintringsatmosfär eller tillämpning av vakuumsintring.

Resultat och förväntade effekter

Alla mål har nåtts från generisk och konceptuell utgångspunkt. Demonstratorstudier har visat hur porfria heltäta PM material kan skapas från både agglomererade gasatomiserade och vattenatomiserade stålpulver. Ny sintringsatomsfär för oxidationskänsliga stålpulver har demonstrerats liksom vakuumsintring som metod för högprestarande PM-stål (där även lovande komponentprovning inkluderades). Projektet har därmed skapat en teknik- och kunskapsplattform för framtida FoU syftande till implementering av innovativa PM-lösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i nära samverkan mellan universitet, institut och industri med integration längs hela värdekedjan från pulver till produkt. Arbetet har innefattat teoretisk analys, laboratorieexperiment, avancerad karakterisering och slutliga industriella försök inklusive demonstratorer. Nya processkedjor till full täthet samt förbättrade sintringskoncept och material har studerats och utvecklats. Projektet har där adresserat nya metallpulver, hållbara sintringsatmosfärer inklusive vakuum samt isostatpressning för att skapa heltäta material utan kapsling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03299

Statistik för sidan