Ny produkt för hårtillväxt.

Diarienummer 2012-02586
Koordinator Follicum AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Externa länkar

www.follicum.com