Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny processteknik för medelserieproduktion av heltäta pulvermetallurgiska material och komponenter (D

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien har adresserat en ny processkedja för att skapa heltäta PM-stål från metallpulver. Kedjan innefattar stegen 3D-printing av form i gummiliknande material för kallisostatpressning av metallpulver, initiell kompaktering med kallisostatpressning, sintring till sluten porositet samt avslutande hetisostatpressning till full täthet. Projektet har visat att denna kedja är möjlig och under vilka förutsättningar tillverkningskedjan kan bli en framtida processväg för tillverkning av heltäta PM-stål. Ett antal tekniska fördelar har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet har uppfyllts enligt plan för den tänkta nya processkedjan för heltäta pulverstål. Svar på frågor om formmaterial och formdesign samt demonstration av funktion i kallisostatpressning har levererats. Svar på frågor om sintring av CIP-material samt HIP av sintrat material avseende potential att nå full täthet har erhållits. En målbild har skapats när det gäller potentiella tillämpningar och behov när det gäller vidareutveckling av teknik och frågeställningar. Måluppfyllelsen i alla tekniska delar och potentialen innebär att det finns förutsättningar till vidareutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt på samverkan mellan Chalmers, Swerea KIMAB, Höganäs, Quintus Technologies samt Bofors Bruk. Konstellationen har därmed kunna hantera alla tekniska utmaningar som projektet har ställts inför när det gäller de tekniska delstegen samt utvärdering och karakterisering. Projektet har vidare byggt helt på teknik som finns inom landet och där det finns en unik kombination av kompetenser för fortsatt utveckling av teknik för heltäta PM-stål. I detta ingår att täcka hela kedjan från pulver till produkt, att skapa nya vägar för produktdesign och att stödja med modellering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02531

Statistik för sidan