Ny processteknik för medelserieproduktion av heltäta pulvermetallurgiska material och komponenter (D

Diarienummer 2017-02531
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet är att skapa en processkedja där man kan gå från pulver till en porfri slutprodukt utan att inkapsla pulvret före avslutande hetisostpressning (HIP). Grunderna finns dels genom den teknik Bofors Bruk har utvecklat och dels genom resultat som delvis har visats tidigare av Chalmers, Höganäs och Quintus. Den bärande idén som skall utredas och vidareutvecklas beroende på utfallet av denna genomförbarhetsstudie är en komplett tillverkningskedja som innefattar flexibel tillverkning inkluderat formar för kallisostatpressning (CIP) från CAD analogt med 3D-printing direkt.

Förväntade effekter och resultat

Genomförbarhetsstudien skall visa om det tänkta tillverkningskonceptet från pulver till slutlig detalj har potential att kunna bli en teknik för resurseffektiv framställning av avancerade pulvermetallurgiska (PM) komponenter. Studien fokuserar på ett eller en kombination av sätt som kan täcka en tillverkningsvolym där PM-teknik inte idag har någon position. Arbetet kommer därvid att innefatta de tre stegen: klarläggande av begränsningar avseende geometri och komponentsstorlek, optimalt materialval samt tillverkningskonceptets potential att ge heltäta komplexa produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är förutom projektkoordinering indelat i tre arbetspaket. Ett arbetspaket gäller teknologi för CIP-formar med leverans av visad teknik och demonstration med CIP. Ett andra avser demonstration av densifiering av framtagna CIP-prov till full täthet med sintring och HIP. Det sista arbetspaketet adresserar en cost-benefit-analys för att skapa förståelse för potentiell kundnytta med det tänkta tillverkningskonceptet. I koordinering ingår utvärdering av etappmål för arbetspaketen, övergripande projektmål samt framtagning av fullskaleansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.