Ny metod för framställning av ´underhållsfria´ och ´nötningsbeständiga´ trämaterial

Diarienummer 2015-01272
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Alla mål och syfte anses ha uppnåtts. Syftet med detta projekt var att validera en ny metod för att skapa en stabilare, hållbarare och attraktivare träprodukt till ett överkomligt pris. Idén bestod i att skydda träytan med impregneringslösningar som härdar efter applicering, liknande färg på träytan, men på ett sätt som skapar ett skyddande lager under träytan snarare än enbart ovan. Bildligt talat, uppfann vi ett ny processen för att skapa trämaterial i vilka de yttre ytorna har belagts från insidan.

Resultat och förväntade effekter

Resultat anses vara mycket tillfredsställande. Projektet visade att det är möjligt att skapa en skyddande film under träytan som kan reagera och bindas till träbiten samt tillföra ytterligare komponenter såsom färgpigment, ljusabsorbenter, flamskyddsmedel och biocider. Originaliteten i denna teknik är att den skyddande filmen tränger in under träytan och därmed uppnås ett förbättrat skydd från den yttre miljön. Preliminära test visade att det är möjligt att avsätta en vattentät film under de träytor som avsevärt ökar träet motståndskraft mot skada som induceras av fukt.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande skedde enligt plan. Projektet fokuserade på att utveckla en process som kan utgöra en kompromiss mellan ett vanligt ytbeläggningssystem och en fullständig genomträngande impregnering. Processen genomförs genom att värma upp trä och därefter reducera dess temperatur vid kontakt med en impregneringslösning. Nästa steg är att skapa nya material och applikationer. När dessa förbättrade trämaterial valideras i praktiken, så kommer det att vara möjligt att söka efter ytterligare finansiering för att förbättra tekniken och bygga den maskinprototypen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.