Ny metod för diagnostik och behandling av preeklampsi

Diarienummer 2011-04239
Koordinator S.R.Hansson Medicinsk Illustration & Presentation
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med vår translationella forskning är att; 1) Förbättra diagnostiken. Vi har identifierat två nya sjukdomsmarkörer som har utvecklats till en kliniskt användbar prediktions- och diagnostikmetod. 2) Utveckla en ny enkel farmakologisk behandling.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapen om att fritt fosterhemoglobins spelar en central roll vid utveckling av preeklampsi har resulterat i att; 1) en ny prediktions och diagnostikmetod för preeklampsi har utvecklats och inom kort kommer implementeras i sjukvården. Nya data visar att man genom att mäta fritt HbF samt A1M tidigt i graviditeten, kan identifiera de kvinnor som med stor sannolikhet kommer att utveckla PE. 2) att en ny effektiv behandling av preeklampsi har utvärderats i en djurmodell med lovande resultat.

Upplägg och genomförande

1) Förnuvarande optimeras analysmetoden så att små mängder HbF och A1M kan mätas i mammans blod tidigt i graviditeten. Tre stora cohorter har analyserats 2) protein, alfa-1-microglobulin (A1M), oskadliggör giftiga nedbrytningsprodukter av HbF. Proteinet har utvärderats i olika djurmodeller för PE och uppvisar positiva terapeutiska effekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.