Ny metod för diagnostik och behandling av preeklampsi

Diarienummer 2011-04239
Koordinator S.R.Hansson Medicinsk Illustration & Presentation
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med vår translationella forskning är att; 1) Förbättra diagnostiken. Vi har identifierat två nya sjukdomsmarkörer som har utvecklats till en kliniskt användbar prediktions- och diagnostikmetod. 2) Utveckla en ny enkel farmakologisk behandling.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapen om att fritt fosterhemoglobins spelar en central roll vid utveckling av preeklampsi har resulterat i att; 1) en ny prediktions och diagnostikmetod för preeklampsi har utvecklats och inom kort kommer implementeras i sjukvården. Nya data visar att man genom att mäta fritt HbF samt A1M tidigt i graviditeten, kan identifiera de kvinnor som med stor sannolikhet kommer att utveckla PE. 2) att en ny effektiv behandling av preeklampsi har utvärderats i en djurmodell med lovande resultat.

Upplägg och genomförande

1) Förnuvarande optimeras analysmetoden så att små mängder HbF och A1M kan mätas i mammans blod tidigt i graviditeten. Tre stora cohorter har analyserats 2) protein, alfa-1-microglobulin (A1M), oskadliggör giftiga nedbrytningsprodukter av HbF. Proteinet har utvärderats i olika djurmodeller för PE och uppvisar positiva terapeutiska effekter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.