Ny extruderingsteknik för laminering av cerealibaserade livsmedel

Diarienummer 2013-02796
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte med att framställa nya innovativa produkter baserade på en skiktad extruderingsteknik för att göra cerealiebaserade produkter med mycket fibrer och låg socker- eller salthalt har uppfyllts. Genom att anta en tvärvetenskaplig syn, med influenser från plastindustrin, har vi skapat unika produkter genom ny extruderingsteknik med förbättrade senoriska, kvalitativa och hälsomässiga egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från studien är; kännedom om hur man skapar skikt av olika cerealieråvaror med extruderingstekniken, vilka egenskaper man kan uppnå genom en skiktad struktur, tex dynamisk smakupplevelse, barriäregenskaper, sprödare textur för fiberhaltiga råvaror, och kunskap om funktionella egenskaper som kan fås genom extrudering av enskild råvara. Resultatet kan ge effekter på tillvaratagandet av fiber och proteinfraktioner till livsmedel så att mer konsumeras av dessa hälsomässigt fördelaktiga råvarufraktioner samt möjlighet för industrin att få ut ett högre pris.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt i tre arbetspaket; A1 Råvarudesign för val av lämplig råvara efter den egenskap som önskas i senare produkt, A2 Process/extrudering med laminering och A3 produkt/livsmedeldesign och egenskaper. Experimentellt arbete har utförts huvudsakligen på Chalmers Material- och tillverkningsteknik, SP Food and Bioscience och Chalmers Farmaceutisk teknologi, men även på Dr Collins testanläggning i Mnchen, Tyskland.

Externa länkar

http://skiktade-strukturer.sp.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.