Ny Endovaskulär Teknik

Diarienummer 2010-02491
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att: Säkerställa preklinisk säkerhet inför klinisk prövning. Förbereda en Technical file/Design dossier´. Identifiera första kliniska tillämning. Utarbeta en affärsplan för finansiering och bolagsbildning. Samtliga aktiviteter genomfördes och våra uppsatta mål nåddes under projektperioden.

Resultat och förväntade effekter

Säkerheten vid kronisk deponering av ´spetsar´ i kärlväggen undersöktes prekliniskt. En 12 månaders säkerhetsstudie genomfördes i 10 grisar som vardera opererades med 2-3 spetsar. Djurens välbefinnande följdes, före avlivning utfördes angiografi och efter avlivning undersöktes vävnaden runt spetsarna. Metoden kan betraktas som säker, inga biverkningar upptäcktes. Kliniska studier inom två identifierade områden planeras. Resultat dokumenterade i ´regulatory´ format. Affärsplan är framtagen. Diskussioner för bolagsbildning förs med MedTech och investerare.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan KI Innovations AB och uppfinnarna på Karolinska Institutet och KTH. KIAB agerade projektledare, affärsutvecklare och administratör. Uppfinnarna genomförde prototyputveckling, tillverkning av 0-serie samt genomförde de vetenskapliga och prekliniska studierna inom ramen för sina expertområden inom materialteknik och medicinskt/kliniskt kunnande. Externa konsulter har anlitats för djurstallning, regulatory, patent/IP och affärsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.