nSHIELD

Diarienummer 2011-01824
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 526 786 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

nSHIELD projektet syftade till att utveckla nya metoder för att öka säkerheten och tillförlitligheten hos inbyggda system. SICS har lett den svenska noden i detta pan-Europeiska projekt. På SICS har vi speciellt jobbat med att ta fram en öppen lösning för säker exekvering med hjälp av virtualisering, en så kallad hypervisor. SICS har inom ramen för projektet utvecklat denna hypervisor för ARM Cortex A8 och portat den till senaste Linuxkärnan och släppt den som öppen källkod.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som huvud mål att skapa teknologier för ökad säkerhet, tillförlitlighet och bättre personlig integritet för nätverkade inbyggda system och att hjälpa industriaktörer och tjänsteaktörer att erbjuda nya lösningar till marknaden. SICS har inom ramen för projektet utvecklat en helt ny hypervisor med goda säkerhetsegenskaper. Denna har disk. erbjudits svenska industriparter som Ericsson, Sectra, Tutus och ABB. . Tre av dessa har tillsammans med oss i det nya Vinnova finansierade projektet HASPOC gått vidare med att få lösningen närmare certifiering.

Upplägg och genomförande

SICS har varit lett den svenska noden i detta projekt, koordinerat de olika aktiviteterna samt varit länken mot övriga Europeiska partner. Med hjälp av övriga partner så som SearchLab har vi lyckat att betydligt öka säkerhetskvalitén på den ´produkt´ vi utvecklat i projektet och även i den säker boot lösning som T2data tagit fram inom ramen för projektet. SICS har aktivt bidragit till hela projektet genom kvalitétsgranskning och förslag till förbättringar för hela projektet, vi har gjort presentationer vid fleratlet externa event och vid granskningsmöten samt förmedlat kontakter.

Externa länkar

http://www.sics.se/nSHIELD

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.