Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NOV202 a new drug candidate for multidrug resistant ovarian cancer

Diarienummer
Koordinator NOVIGA RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att undersöka effekten av NOV202 i olika äggstockscancermodeller, samt effekten av NOV202 på blodkärlsbildning in-vivo. Positiva resultat genererades i de olika äggstockscancermodellerna. En tydlig blodkärshämmande effekt sågs även in-vivo med NOV202. Vi kunde även visa att kronisk behandling med NOV202 inte orsakade några toxikologiska förändringar i fyra olika målorgan, vilket däremot standard kemoterapibehandling (paclitaxel) gjorde. Resultaten är uppmuntrande och stärker våra möjligheter att ta NOV202 vidare till kliniken.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från effektstudierna i olika modeller för äggstockscancer bekräftade tidigare positiva resultat av NOV202. Tumörtillväxten begränsades kraftigt och behandlingen tolererades väl. Toxikologiska studier av fyra målorgan visade inte några histologiska förändringar efter kronisk behandling med NOV202, däremot orsakade paclitaxel kraftiga förändringar i mjälten. I en in-vivo modell för blodkärlsbildning bekräftades även tidigare positiva in-vitro resultat. Dessa resultat kommer öka möjligheterna till vidare finansiering av NOV202 pre-kliniska program.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt gängse metoder för små bioteknikföretag med outsourcing av huvuddelen av studierna. De olika projektparterna har vi tidigare jobbat med, vilket är en fördel när det kommer till upplägg av studierna. Gemensam analys av resultaten har genererat nya infallsvinklar till den fortsatta utvecklingen av NOV202 mot kliniken. Det kan kort nämnas att en väg framåt för NOV202 kan vara en kombination med biologiska läkemedel (blodkärlshämmande och immunmodulerande) och pre-kliniska studier för att undersöka detta kommer inom en snar framtid att initieras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01235

Statistik för sidan