Norrlandicus Care Lab

Diarienummer 2013-01903
Koordinator Sundsvalls kommun
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har fått bekräftelse på att den utvärderingsmetodik som ligger till grund för testverksamheten i Norrlandicus är nyskapande och relevant. Både för externa kunder som vill testimplementera sina innovationer i äldreomsorgen och för den kommunala äldreomsorgsverksamheten för att se om nya produkter och tjänster kan bidra till ökad kvalitet i deras uppdrag. Projektet har tagit de steg och genomfört de delmål som fanns uppsatta i projektet.

Resultat och förväntade effekter

(Se ovan) Projektet hade hoppats men inte förväntat sig att olika delar av verksamheten skulle komma till projektet med problemställningar som kan adresseras och lösas med hjälp av nya produkter och tjänster. Något av detta kan förklaras med att vissa samverkande processer som exempelvis Sundsvalls kommuns satsning på LEAN i hemtjänst skulle ha startat ett år tidigare. Men största delen handlar dock om att projektet bara varit igång i ett år.

Upplägg och genomförande

Vi hade ett tydligt upplägg i tid som vi jobbat systematiskt med i projektet. Det vi idag kan se är att vi eventuellt skulle ha ´missionerat´ innovation i olika arbetsgrupper redan från början. Framför allt för att utforska nya sätt att sammanföra innovation med äldreomsorg. Projektets handlingsplan valde att fokusera att verifiera att det går att upprätta en testmiljö i kommunal äldreomsorg för samverkan mellan offentlig och privat sektor med en unik utvärderingsmetod. En tämligen stor uppgift att gå i land med, vilket vi tycker att v i gjort.

Externa länkar

Projekthemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.