Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Normkreativ stadsplanering

Diarienummer
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White Arkitekter
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Mål för instegsprojektet var att utveckla idéer kring hur en normkreativ process kan införlivas inom ramen för ordinarie planerings- och arbetsprocesser. Referensgruppens sammansättning och möten har bidragit till en breddad och fördjupad förståelse kring normer som styr i stadsplaneringsprocesser samt genererat idéer för verktyg och processer som kan inkludera fler.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat fördjupad kunskap om normkreativitet som metod för att uppnå mer inkluderande städer och samhällen. Det har även givit oss strategier och verktyg för att i vår vardag åstadkomma förflyttningar dit vi vill, jämlikhet. Vidare har projektet redan erhållit uppmärksamhet, nyfikenhet och spridning inom flera av projektparternas organisationer och samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har genomfört tre stycken workshops där vi har utforskat ämnet normkreativ stadsplanering. Fokus under workshops har varit de processer som styr olika aktörer inom stadsplanering. Vi har delat med oss av varandras bakgrundskunskap, erfarenheter och goda exempel. Vi har analyserat, utforskat och satt ord på olika normer och gate keepers som hindrar jämlika och inkluderande miljöer. Och vi har analyserat möjligheter och strategier för att runda dessa gate keepers i syfte att skapa städer och samhällen som inkluderar fler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02166

Statistik för sidan