Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Normklivet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo SMED Hudik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets mål var att genom normkritisk analys av innovationssystemets Lean Startup-metod, utifrån hur den används i Region Gävleborgs innovationssystem, synliggöra hinder för innovation. Syftet med att föra in ett normkritiskt perspektiv i analysen av metodiken var att skapa potential för ett ökat idéinflöde från fler målgrupper och fler innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet kommer att användas inom vidareutvecklingen av Lean Startup-metoden och övriga gemensamma processer som utvecklas inom ramen för Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet. Resultatet visar att både Lean Startup-metodiken och kommunikationen runt den, relativt enkelt går att utveckla med ett normkritiskt perspektiv men att det också framkommer att vissa systemfrågor kan utgöra hinder för innovation.

Upplägg och genomförande

Instegsprojektet bestod av fem arbetspaket, analys av Lean Startup-metoden, kartläggning av behov och utmaningar där vi bla genomfört observationer vid utbildningstillfällen. Workshops och intervjuer med behovsägarna i de fyra regionala innovationsnoderna och med (slutanvändare) start up-företag och innovatörer. Samt idé-generering och spridning. Analysen är gjord på metoden såsom den används inom Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet för företagsfrämjare och i inkubatorn Movexums utvecklingsprogram Boost Chamber i samverkan med Propell Innovation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01610

Statistik för sidan