Normklivet

Diarienummer 2018-01610
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo SMED Hudik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Att genom normkritisk analys av innovationssystemets Lean Innovation-metod synliggöra hinder för innovation, öka idéinflödet och inkludera fler målgrupper. Genom att implementera ett normkritiskt perspektiv i metodiken för att utveckla Startupföretag skapas en potential för ett ökat idéinflöde från fler målgrupper, och fler innovationer.

Förväntade effekter och resultat

Genom den normkritiska analysen ges en djupare förståelse för innovationsprocessen och en mer heltäckande bild av metoder och processmodeller som idag används för startup-företag. Resultatet kommer att användas inom de gemensamma processer och arbetssätt som utvecklas inom ramen för Innovationsklivet, för att erbjuda ett mer effektivt och tillgängligt innovationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget består av fem arbetspaket: 1.Research och analys av Lean Innovation. Analys av befintlig forskning, rapporter, och vetenskapliga studier möjliggör förståelsen för processen där metoderna används idag. 2.Genomföra observationer och studier av de olika stegen i Lean Innovation metoden. 3.Interaktiv analys med slutanvändare av Lean Innovation metoden. 4.Utvärdering av processen för att identifiera hur nuvarande metodik kan utvecklas. 5.Identifiera en konstellation för vidareutveckling av konceptidé för normkritisk Lean Innovation/Lean Startup.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.