Normative

Diarienummer 2014-03105
Koordinator Meta Mind AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga upp vårt värdeerbjudande och testa om vår plattform är möjlig att bygga. Vi har uppfyllt våra mål genom att bl.a. ha utvecklat prototyper för alla moduler av Normative plattformen och även byggt Normative Karma appen som nu är i pre-alpha för Android och webben. Utöver det har vi testat vårt värdeerbjudande genom att ha förberett en crowdfundingkampanj som vi kommer genomföra nästa år.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi nu är förberedda att under 2015 etablera oss som en ledande aktör inom etisk data och hur datan appliceras för att göra världen bättre. Vi har - redan finansiering för våren och kommer inom kort säkra finansiering för resten av året. - förberett manuskript och producerat delar av en crowdfunding video som vi kommer använda för en crowdfunding kampanj. - stärkt och byggt ut vårt nätverk och har nu relevanta kontakter och samarbeten i Oxford, Silicon Valley, Skåne och Stockholm. Vi förväntar oss att våra samarbeten kommer att bli offentliga inom ett halvår.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört alla moment förutom att ha skapat en blogg på sidan samt skriva ett pressmeddelande om projektet, vilket vi dock planerar göra i vår. Utöver det vi skrivit att vi gjort ovan så har vi även - en ny hemsida. - en Facebook sida. - gästbloggat 4 gånger. - en impact databas med LCA för över 5300 produkter och per capita värden för flera viktiga variabler i 80 länder. - en databas med kostnadseffektiva välgörenhetsorganisationer. - ett frågeformulär som kan kalkylera din påverkan på världen i 6 variabler. - tävlat och blivit finalist i två av MITs Climate CoLab tävlingar.

Externa länkar

Normative, en plattform för etisk och hållbar konsumtion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.