Normalisering och analys av bilder

Diarienummer 2015-02079
Koordinator Instant Advice AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte att utveckla och verifiera algoritmer för bildnormalisering och bildanalys. Resultatet av att använda dessa algoritmer på insamlade bilder har därefter validerats i jämförelse med motsvarande bildanalys utför av en expert.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att vi kommer att kunna använda algoritmer för bildnormalisering och bildanalys som en viktig komponent i vår plattform för uppföljning av egenvårdsbehandlingar. Dock måste plattformen innehålla ett beslutsstöd där det i vissa fall kommer att krävas någon form av mänsklig handpåläggning innan ett resultat presenteras för personen som genomgår egenvårdsbehandlingen.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 4 delar. De tre första delarna, bildnormalisering, bedömning av kriterier för bildanalys och förändringsbedömning av åkomma utfördes med fokus på åkomman acne vulgaris. En utmaning i detta arbetet var bl.a. utmaningen att samla in tillräckligt mycket relevant bildmaterial. I projektet samlade vi in drygt 500 ansiktsbilder, vilka bl.a. måste hanteras korrekt utifrån persondatalagen. Den fjärde delen som handlar om att optimera implementeringen har i huvudsak gjorts som en bedömning baserad på teori och tidigare erfarenhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.