Normalisering och analys av bilder

Diarienummer 2015-02079
Koordinator Instant Advice AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte att utveckla och verifiera algoritmer för bildnormalisering och bildanalys. Resultatet av att använda dessa algoritmer på insamlade bilder har därefter validerats i jämförelse med motsvarande bildanalys utför av en expert.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att vi kommer att kunna använda algoritmer för bildnormalisering och bildanalys som en viktig komponent i vår plattform för uppföljning av egenvårdsbehandlingar. Dock måste plattformen innehålla ett beslutsstöd där det i vissa fall kommer att krävas någon form av mänsklig handpåläggning innan ett resultat presenteras för personen som genomgår egenvårdsbehandlingen.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 4 delar. De tre första delarna, bildnormalisering, bedömning av kriterier för bildanalys och förändringsbedömning av åkomma utfördes med fokus på åkomman acne vulgaris. En utmaning i detta arbetet var bl.a. utmaningen att samla in tillräckligt mycket relevant bildmaterial. I projektet samlade vi in drygt 500 ansiktsbilder, vilka bl.a. måste hanteras korrekt utifrån persondatalagen. Den fjärde delen som handlar om att optimera implementeringen har i huvudsak gjorts som en bedömning baserad på teori och tidigare erfarenhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.