Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nordish Market Pilotstudie - Leverans av hållbar mat till kontor

Diarienummer
Koordinator Nordish and Friends AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet var att säkerställa att Nordish Market är anpassad efter våra målkunders beteenden och därmed blir redo för en lansering på bredare front under Q3 2019. Vi har uppfyllt målet och lanserade tjänsten www.nordishmarket.com på bred front redan under Q2 2019. För att säkerställa att tjänsten uppfyller våra kunders krav så har vi genomfört djupintervjuer och kunddriven utveckling tillsammans med 20 företagskunder. Dessa intervjuer har varit viktiga för att utforma tjänsten som den ser ut idag, men också för att förstå framtida utvecklingspotential.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet har varit väldigt lyckat där vi följt projektplanen och under perioden lanserat tjänsten Nordish Market i Göteborg. Drygt 140 företagskunder runt om hela Göteborg har redan beställt och fått hållbar mat levererat till sina kontor. I dagsläget är tre olika kök anslutna till Nordish Market - vårt eget kök Nordish Kitchen (tidigare Nordish Food), samt kompisköken Beets och Roots Café. För varje maträtt som en kund äter så gör de en avsevärd insats för miljön då Nordish Kitchens maträtter består av närodlade, ekologiska råvaror samt räddat matsvinn från Coops matbutiker.

Upplägg och genomförande

Under utvecklingsprojektet lät vi 20 av våra befintliga företagskunder testa och utvärdera tjänsten. Därefter påbörjas en period där vi med hjälp av feedback och lärdomar färdigställde tjänsten så att den var klar att lanseras på bredare front under Q2 2019. I den nya tjänsten har vi integrerat externa matkoncept, så en lika viktig del var att utvärdera samarbetet med dessa. Nyckelfrågor var hur den tekniska och logistiska integrationen fungerar, och hur vi garanterar leveranssäkerhet mot kund när vi ska synkronisera mat från flera aktörer samtidigt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2019

Diarienummer 2019-00185

Statistik för sidan